About
Press
Retailers
 
Products
Shop
Follow us
Little Red Projects
I projektrummet tar vi oss de lite större frågorna som rör hela miljötänkt för barn.Aktuellt
Under våren medverkar vi i ett projekt på uppdrag av ADA Sweden som handlar om utveckling av barns hälsa och välbefinnande i skolan. Vi fokuserar vi på hur barnen ser på sin skolmiljö, vad som är viktigt och värderas av dem, för att få en förståelse för hur deras skol- och lekmiljö kan bli bättre. Ett barn som stimuleras och uppmuntras till lek och rörelse mår bättre och får lättare att koncentrera sig i skolan.

Med våra insikter från platsstudier och kunskap om barnens behov är vårt uppdrag tillsammans med sakkunniga att komma med kreativa lösningar på förbättringar och nytänk på området.

För mer information kontakta Ulrika E. Engberg e-mail